ජාතික විශ්‍රාමික දින සැමරුම

නැගෙනහිර පළාත් ජාතික විශ්‍රාමික දින සැමරුම – 2018 අද (2018-10-08) දින, අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමන්තුරේ නගර ශලාවේදී පැවත්විණි .