දළුලන කුරුන්දට වැටෙන කහවනු අක් වැස්ස- ජාතික කුරුදු සතිය 2018

දළුලන කුරුන්දට වැටෙන කහවනු අක් වැස්ස ජාතික කුරුදු සතිය හා සමගාමිව දින 05 ක් පුරාවට පැවති කෘෂිකාර්මික වෙළෙද ප්‍රදර්ශනය සමාප්ති උළේල අද දින (11) මාතර පැරණි ලන්දේසි වෙළෙද මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයෙදි දයා ගමගේ අමාත්‍ය තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි. මෙම අවස්තාවට අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අමාත්‍ය සාගල රත්නායක අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම යන මහත්වරුන්ද සහභාගිවිය

« 1 of 2 »