“පැලයක් සමග ඵලයක්” ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරයක්

ජගත් පරිසර දිනයට සමගාමීව අපනයන බෝග පැල දශකෝටීයක් සිටුවීමේ මහා වගා සංග්‍රාමය යටතේ සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ සංකල්පනාවක් මත ක්‍රියාත්මක වන
“පැලයක් සමග ඵලයක්” ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරයක් ජුනි (05) දින මිහින්තලේ රජමහ විහාරයේදි පැවැත්විනි. උතුරුමැදපළාතේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන , ආගමික ස්ථාන සහ පාසැල් වෙත මෙම TJC අඹ පැල බෙදා දීම සිදු කල අතර මිහින්තලේ විහාරධිපති පුජ්‍ය වලවාහැන්ගුනවැවේ ධම්මරතන නායකහිමිපාණන් හා නියොජ්‍ය පොලිස්පති සදුන්ගහවත්ත මහතා ඇතුලු දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පොලිස් නිළධාරින් ඇතුලු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්තාවට සහභාගි වුහ .