රජගල දාගැබෙහි ධාතු නිධානෝත්සවය

රජගල පුරාවිද්‍යා ව්‍යාපෘතිය මඟින් සංරක්ෂනය කරන ලද රජගල දාගැබෙහි ධාතු නිධානෝත්සවය 2018-10-16 වන දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රජගල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි, මෙම අවස්ථාව සඳහා සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්, උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ විජයදාය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණිය ඇතුලු නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාව සඳහා සම්බන්ද විය.